ΜΥΗΕ Ποταμού Σαρανταπόρου

Προμελέτη

Θέση: Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο μέσο ρου του ποταμού Σαραντάπορου, βόρεια της Κόνιτσας και ειδικότερα στη θέση της γέφυρας "Κρεμαστή" από όπου διέρχεται η επαρχιακή οδός από τον οικισμό Εξοχή προς τον οικισμό Πυξαριά και Αμάραντο

Κύριος του Έργου: SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ανάδοχος μελέτης: ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.,

Ειδ. Συνεργάτης: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ

Σύντομη τεχνική περιγραφή έργου:
Το έργο αποτελείται από:
α) το Φράγμα Υδροληψίας, τύπου βαρύτητας με ύψος 11,00 m από τη χαμηλή κοίτη του ποταμού Σαραντάπορου,
β) την Σήραγγα Προσαγωγής του νερού από τον ταμιευτήρα προς το σταθμό παραγωγής, με μήκος 758,00 m και εσωτερικές διαστάσεις 4,50 x 4,50 m (ορθογωνική με θολωτή οροφή) και
γ) τον Σταθμό Παραγωγής με ισχύ περίπου 5,4 MW.

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
Η ενεργή / πλημμυρική κοίτη του ποταμού Σαραντάπορου στην περιοχή κατασκευής του φράγματος υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής, καλύπτεται από αμμοχαλικώδη υλικά που εκτιμάται ότι περιέχουν ογκόλιθους από τις ασβεστολιθικές καταπτώσεις στην περιοχή του φαραγγιού και ενστρώσεις λεπτοκλαστικών υλικών στην περιοχή ανάντη του φαραγγιού.
Το κεντρικό τμήμα της περιοχής, όπου προβλέπεται η κατασκευή της σήραγγας προσαγωγής, δομείται από τους ασβεστόλιθους, τα στρώματα μετάβασης και τον φλύσχη της Ιονίου γεωτεκτονικής ζώνης.Αναφορικά με τη τεκτονική δομή της περιοχής του έργου αυτή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μίας ασύμμετρης αντικλινικής πτύχωσης.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην καρστικοποίηση των ασβεστολιθικών σχηματισμών και στην παρουσία ενός μεγάλου καρστικού καναλιού ή καρστικού σπηλαίου το οποίο κατέρρευσε.
Το θέμα αυτό χρήζει ιδιαίτερης έρευνας καθόσον μεγάλο τμήμα του έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία της γεωλογικής χαρτογράφησης, προβλέπεται να κατασκευαστεί μέσα στον ασβεστολιθικό σχηματισμό της περιοχής.

Ημερομηνία: 2009

Εμφανίσεις: 1888
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr