ΜΥΗΕ Καλαμά Ν. Θεσπρωτίας

Οριστική Γεωλογική - Γεωτεχνική Μελέτη

Θέση: Η θέση του έργου βρίσκεται επί του ποταμού Καλαμά, σε απόσταση περίπου 2,0km βόρεια του οικισμού Αβαρίτσα και βορειοανατολικά του οικισμού Δονάτος,

Κύριος του Έργου: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
   
Ανάδοχος μελέτης: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ


Σύντομη τεχνική περιγραφή έργου:

Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού του ποταμού Καλαμά γα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υδραυλικής μελέτης, θα αποτελείται από φράγμα σκυροδέματος με στέψη στο υψόμετρο +56,20m, σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θυροφράγματα διόδευσης των πλημμυρικών παροχών.

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
Τα θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο τεχνικογεωλογικό, γεωτεχνικό και υδρολιθολογικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του έργου, συνδέονται με:
α) τις συνθήκες θεμελίωσης του φράγματος και των συναφών έργων, όπου εξετάστηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις: Θεμελίωση με εκσκαφή επί του υγιούς φλυσχικού υποβάθρου (Λύση 1) και βελτίωση των συνθηκών θεμελίωσης και έδραση επί πασάλων (Λύση 2)
β) τις συνθήκες στεγανότητας κάτω από την επιφάνεια θεμελίωσης του έργου, όπου εξετάστηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις: η κατασκευή αλληλοτεμνόμενων άοπλων και οπλισμένων (εναλλάξ) πασσάλων (Λύση 1) και η κατασκευή διαφραγματικού τοίχου C/B (Λύση 2)
γ) τις συνθήκες ευστάθειας των προσωρινών και των μόνιμων ορυγμάτων που θα διαμορφωθούν στην περιοχή

Ημερομηνία: 2011

Hits: 2516
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr