Μελέτη Βελτίωσης 3ης Επ. Οδού Τουλούπα Χανιά

Διασταύρωση προς Μεταξάδα και Υποστηρικτικές Μελέτες μετά Τεχνικού στο Ρέμα Καμπυρόβα

Κύριος του Έργου: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
   
Ανάδοχος μελέτης: ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΛΑΤΩΝ
  ΚΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
Η περιοχή δομείται από φλυσχικούς σχηματισμούς επί των οποίων επικάθονται -με στρωματογραφική ασυμφωνία- πλειο- πλειστοκαινικές ποταμοχειμάρριες αποθέσεις ποικίλης κοκκομετρικής διαβάθμισης. Η διεπιφάνεια των δύο σχηματισμών είναι ανώμαλη και αντιστοιχεί στο φλυσχικό παλαιοανάγλυφο που διαμορφώθηκε πριν από την απόθεση των νεότερων ιζημάτων.
Για τη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών που επικρατούν σε επιλεγμένες θέσεις υψηλών επιχωμάτων, ορυγμάτων και τεχνικών, εκτελέστηκε πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, το οποίο περιλάμβανε τη διάτρηση έντεκα (14) ερευνητικών γεωτρήσεων, συνολικού μήκους 295,50 m. Διερευνήθηκαν οι γεωλογικές, γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν κατά μήκος της ζώνης διέλευσης της οδού. Ιδιαίτερη έμφαση εδόθη στις θέσεις των υψηλών ορυγμάτων, στη θεμελίωση των επιχωμάτων της οδού και στη μεθοδολογία θεμελίωσης της γέφυρας Καμπύροβα.
Τα σημαντικότερα προβλήματα σχετίζονται με την παρουσία κατολισθητικών και ερπυστικών φαινομένων που αναπτύσσονται στην περιοχή κατά θέσεις (δεν είχαν εντοπιστεί σε αναγνωριστική φάση) καθώς και με την υψηλή –κατά θέσεις- στάθμη του υπόγειου νερού.
Συντάχθηκε προμελέτη ορυγμάτων και επιχωμάτων καθώς και η γεωτεχνική μελέτη της γέφυρας Καμπύροβα.

Ημερομηνία: 2008-2009

Hits: 2849
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr