Μελέτη Βελτίωσης Οδού Πέτριλο - Όρια Νομού

Γονική Κατηγορία: Χαρακτηριστικά Έργα Κατηγορία: Έργα Οδοποιίας

(προς Τροβάτο - Σύνδεση με Νομό Ευρυτανίας)

Γεωλογική Μελέτη

Θέση: Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Κύριος του Έργου: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   
Ανάδοχος μελέτης: Κ. ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ
  Α. ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ & ΣΥΝ/ΤΕΣ (δ.τ. Sengaia Ε.Ε.)
  Ι. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ (δ.τ. Delphi Engineering Ε.Ε.)
  Α. ΚΑΤΣΗ
  Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ


Σύντομη τεχνική περιγραφή έργου:
Η υπό μελέτη οδός έχει συνολικό μήκος 6,3 km και βρίσκεται σε απόσταση 70 km περίπου νοτιοδυτικά της Καρδίτσας. Σκοπός της μελέτης, είναι η βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της υφιστάμενης οδού.

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
Η ευρύτερη περιοχή της υπό μελέτη οδού εντάσσεται στη γεωτεκτονική ζώνη της Πίνδου και δομείται από φλυσχικούς, ασβεστολιθικούς και κερατολιθικούς σχηματισμούς. Διερευνήθηκαν οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε θέσεις υψηλών ορυγμάτων και επιχωμάτων, οι συνθήκες ευστάθειας και η επίδραση της στάθμης του υπόγειου νερού.

Ημερομηνία: 2009

Εμφανίσεις: 1795
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr