Μνημόνιο Αναγνωριστικής Επίσκεψης στα Φράγματα Άνω Μελάς & Γερμάς

Γνωμάτευση επί των φαινομένων αστοχίας που έχουν αναπτυχθεί στα φράγματα Άνω Μελάς και Γέρμας του Ν. Καστοριάς

Θέση: Καστοριά

Κύριος του Έργου:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ανάδοχος μελέτης:
ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ

Σύντομη τεχνική περιγραφή έργου:
i) Φράγμα Μελάς: ομοιογενές φράγμα που κατασκευάστηκε από εδαφικά και βραχώδη υλικά της περιοχής, ύψους 15.0 m στη μέγιστη διατομή. Στο έργο αυτό καταγράφηκαν:
   α) σημαντικές διαρροές μέσα από το σώμα του φράγματος σε δύο επίπεδα και
   β) πλημμελής λειτουργία του έργου υπερχείλισης.
ii) Φράγμα Γέρμας: ομοιογενές φράγμα που κατασκευάστηκε από εδαφικά και βραχώδη υλικά της περιοχής, ύψους 15.0 m στη μέγιστη διατομή.

Στο έργο αυτό καταγράφηκαν εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα στο δεξιό αντέρεισμα του φράγματος υπεράνω του έργου υπερχείλισης, με καθιζήσεις και εκτεταμένες ρωγμές (άλμα έως 2.00 m, άνοιγμα ρωγμής 0.50 m).

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
Αξιολόγηση των στοιχείων που διατέθηκαν και διατύπωση
  α) άμεσων ενεργειών για την αντιμετώπιση των αστοχιών και την εξασφάλιση της ασφάλειας του έργου
  β) περιγραφή των απαιτούμενων μελετών για την περαιτέρω διερεύνηση των υφιστάμενων θεμάτων .

Ημερομηνία: 2010

01 mel

02 mel

06 mel

03 mel  04 mel  05 mel

Hits: 2816
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr