Μελέτη Αξιοποίησης Φράγματος Ασκητών

Οριστική Μελέτη

Κύριος του Έργου:   ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΒΡΟΥ
  ΝΟΜ/ΚΟ ΔΙΑΜ/ΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ανάδοχος μελέτης:   ΕΝΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Σύντομη τεχνική περιγραφή έργου:
Το φράγμα Ασκητών είναι διαζωνικού τύπου (αργιλικός πυρήνας, φιλτρα – στραγγιστήρια) με ωφέλιμη χωρητικότητα 1*106 m3 και ύψος 21,60 m στη μέγιστη διατομή. Σκοπός της γεωτεχνικής έρευνας είναι
    α) η διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν την ανάπτυξη διαρροών και καθορισμό των απαιτούμενων μέτρων βελτίωσης και
    β) η διερεύνηση των μηχανικών παραμέτρων των υλικών κατασκευής του αναχώματος με σκοπό τον έλεγχο της ασφάλειας αυτού.

Σύντομη περιγραφή γεωτεχνικών εργασιών:
Εκτελέστηκαν οκτώ ερευνητικές – πιεζομετρικές γεωτρήσεις, έγιναν όλες οι απαιτούμενες επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές και καθορίστηκαν
α) οι γεωτεχνικές παράμετροι των υλικών κατασκευής για τον έλεγχο της ευστάθειας αυτού
β) ελέγχθηκε η διατομή του φράγματος (πάχος και καταλληλότητα των υλικών φίλτρων και στραγγιστηρίων)
γ) ελέγχθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βραχώδους υποβάθρου θεμελίωσης καθώς και η διαπερατότητα αυτού και
δ) προσδιορίστηκαν τα αίτια ανάπτυξης των διαρροών αυτών.

Ημερομηνία: 2008

Hits: 2622
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr