Μελέτη Ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στη θέση Ναρθάκι "Λουτζιακόρεμα"

Προμελέτη, Οριστική Μελέτη και Τεύχη δημοπράτησης

Θέση: Περειφερειακή ενότητα Λάρισας / Δήμος Ναρθακίου. Το έργο τοποθετείται επί του ρέματος Λουτζιακόρεμα (παραπόταμος του Ενιπέα).

Κύριος του Έργου:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ανάδοχος μελέτης:   ΣΟΦΙΟΣ Α.Ε.
    ΠΑΠΑΝΗΣ Ε., ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Π. & ΣΥΝ.
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ / Ειδικός Συνεργάτης ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ
    Α. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
    Ι. ΚΟΥΙΝΗΣ
    ΠΑΠΠΑΣ Ε.

Σύντομη τεχνική περιγραφή έργου:
Μελέτη φράγματος ύψους 32μ από την επιφάνεια θεμελίωσης, κατασκευή λιμνοδεξαμενών 1 και 2 χωρητικότητας 160000 και 280000 μ3 αντίστοιχα και αγωγός μεταφοράς μήκους 1750 μ.
Σκοπός του έργου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του ρέματος Λουτζιακόρεμα.

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
α) Γεωλογική μελέτη: διερεύνηση των υδρολιθολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της λεκάνης απορροής, διερεύνηση των γεωλογικών, τεκτονικών και υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του ταμιευτήρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην επισήμανση των θεμάτων που συνδέονται με τις συνθήκες ευστάθειας και στεγανότητας των αντερεισμάτων του, διερεύνηση των γεωλογικών, τεκτονικών και υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην στενή περιοχή του φράγματος και των συναφών έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στην επισήμανση των θεμάτων που συνδέονται με τις τεχνικογεωλογικές και υδρολιθολογικές συνθήκες της θέσης αυτής, και εντοπισμός των δανειοθαλάμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του φράγματος και των συναφών έργων.
β) Γεωτεχνική μελέτη: σε συνεργασία με τον μελετητή των γεωτεχνικών ερευνών εκτελέστηκε το σύνολο των απαιτούμενων ερευνών, έγινε η αξιολόγηση αυτών, η εκτίμηση των παραμέτρων σχεδιασμού και επιλύθηκαν θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό θεμελίωσης και στεγανοποιητικών μέτρων.

Ημερομηνία: 2010

geol prom parI  geol prom parI ph

prom parI ph v2 19 narth04 narth05 narth06

mitroo kibotia poiotita

texnikomikotomi

texnikomikotomi2

Εμφανίσεις: 1282
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr